Prijava- Upiši se u Malik Rijeka!

Upiši se u Malik Rijeka!


Vršimo upis novih polaznika u dobi od 6 do 27 god., za sudjelovanje u novoj kazališno-virtualno filmskoj sezoni 2020/21.

Prijavni obrazac

FIZIČKI PROSTOR - 7. kat HKD-a
(ukoliko dođe do promjena mjera i pogoršanja situacije uslijed pandemije Covida prelazimo na virtualni rad putem Zoom aplikacije sa 8-12 polaznika u grupi)

VIRTUALNI PROSTOR - putem Zoom aplikacije
(od 10-15 polaznika u grupi 3 puta tjedno po 40 min, prema zajedničkom dogovoru termina ovisno o slobodnom vremenu prijavljenih polaznika. Grupe se također formiraju prema uzrastu, ali je raspored grupa u tjednu fleksibilan)

utorak, 16:30 do 19:30 h MLAĐA GRUPA 1: 6 do 10 godina
četvrtak, 16:30 do 19:30 h MLAĐA GRUPA 2: 6 do 10 godina
subota, 10 do 13 h STARIJA GRUPA 1: 10 do 15 godina
subota, 13 do 16 h STARIJA GRUPA 2: 15 do 27 godina

Ispunjavanjem prijave potvđujem da su priloženi podaci točni te da se slažem s uvjetima sudjelovanja i pravilima privatnosti i dozvoljavam upotrebu osobnih podataka u tu namjenu.

Članarina - mjesečna i kvartalna

250 kn mjesečno
Plaća se do 10.-og u mjesecu za tekući mjesec.

ili

kvartalano unaprijed s popustom,

720 kn za listopad/studeni/prosinac 2020.

720 kn za siječanj/veljača/ožujak 2021.

i 720 kn za travanj/svibanj/lipanj 2021.

Za prijavu je potrebno i skinuti sljedeće dokumente:

Izjava o suglasnosti roditelja/staratelja, Upisna lista i GDPR i suglasnost za fotografiranje

Dokumente je potrebno isprintati, ispuniti i potpisati. Ispunjene i potpisane dokumente molimo da skenirane pošaljete na e-mail: Turn on JavaScript!

Polaznici se raspoređuju u radne grupe prema uzrastu (od 6 do 27 godina) od kojih svaka grupa u FIZIČKOM PROSTORU HKD-a pohađa okvirno četiri školska sata tjedno (dva blok sata), a po NOVOM u VIRTUALNOM PROSTORU 3 puta po 40 min.

Nakon zaprimljenih prijava kontaktirati ćemo vas na mob ili e-mail i dogovoriti detalje oko rasporeda i načina pohađanja radionica, u FIZIČKOM ILI VIRTUALNOM PROSTORU.

Program se u FIZIČKOM PROSTORU odvija u HKD na Sušaku (Strossmayerova 1, Rijeka), a u virtualnom prostoru putem Zoom aplikacije ste u vlastitom prostoru gdje trebate osigurati stabilan Internet.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na:
091 587 32 96 ili 051 267 431


Opis plaćanja

Članarina se uplaćuju na račun Udruge Kazališna radionica Malik Rijeka, Škurinjskih žrtava 9, Rijeka 51000, na ime i prezime polaznika.

Br. poslovnog računa: 
HR4523400091110285378
Model: 99
OIB: 35911088605

Radna godina Malika Rijeka traje od 1.10.2020. do 1.10.2021.

Srpanj i kolovoz je pauza za vrijeme koje se ne plaća članarina. U rujnu se odvijaju upisi novih polaznika.