05.03.2018.

Upisi novih članova u dobi od 8 do 25 godina za rad na predstavama

Kazališna radionica Malik Rijeka otvara upise novih članova u dobi od 8 do 25 godina za rad na dvije profesionalno vođene kazališne predstave: obnova predstave „Mravac i Cvrčak“ u režiji glumice A. Vilenica i profesionalno vođena kazališna predstava prema knjizi Nobelovca Ephraima Kishona „Kod kuće je najgore“, u režiji D. Kirinčić.

Kontakt za upise Denis Kirinčić 091/587-32-96