Obnova predstave Od kolijevke pa do groba... / 12.07.2017.

Obnova predstave Od kolijevke pa do groba...

Počeli smo s probama


Mario Kovač opet s nama! Obnova predstave Od kolijevke pa do groba...., ali s potpuno novom ekipom i drugom temom vezanom uz školstvo. Ovaj put o šalabahterima i prepisivanju na svim nivoima odgojno obrazovnog sistema. Hrvatska stvarnost među najviše rangiranim obnašateljima dužnosti važnih poslova.

Želimo poduprijeti kurikularnu reformu ukazujući na slabosti sistema kojem pristupamo na sarkastičan način. Premijera u listopadu u HKD-eu Rijeka.