25.07.2018.

Malik na Toboganu od 01. do 06. srpnja 2018.!

Malik - radionica Tobogan

Radionica u kojoj su polaznici uz standardne glumačke vježbe i glazbe Milka Kelemena primjera radili na razvijanju svog osobnog i grupnog dramskog izričaja.

Glazba je služila kao poticaj i inspiracija za dramsku igru, sve dramske situacije i kreaciju. Završna predstava, temeljena na slikovnici Andree peterlik Huseinović bavi se temama osamljenosti i otuđenosti u današnjem društvu, ali i potrebom za druženjem i pripadanjem.