Prijava- Upiši se na kazališnu radionicu - jer gluma je zakon!

Upiši se na kazališnu radionicu - jer gluma je zakon!


Prijavi se na vrijeme jer radna godina 2018/19 počinje već 1. listopada!

Za prijavu je potrebno skinuti sljedeće dokumente:

Upisna lista i Izjava o suglasnosti

Dokumente je potrebno isprintati, ispuniti i potpisati. Potpisane dokumente možete pustiti na porti u HKD-u na Sušaku, Strossmayerova 1, Rijeka (kontakt telefon porte: 051 373 502)

Nakon zaprimljenih prijava rasporediti ćemo polaznike u radne grupe i održati sastanak za roditelje prve subote u listopadu. Na sastanku ćemo finalno dogovoriti termine, rasporede i ostale detalje.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na:
091 587 32 96 ili 051 267 431

Polaznici se raspoređuju u radne grupe prema uzrastu (od 6 do 27 godina) od kojih svaka grupa pohađa najmanje četiri školska sata tjedno (dva blok sata).

Upisnina

250 kn - bespovratna
Garancija da polaznik ostaje u programu cijelu godinu.

Članarina

250 kn mjesečno
Plaća se do 10.-og u mjesecu za tekući mjesec.

Opis plaćanja

Upisnina i članarina se uplaćuju na račun Udruge Kazališna radionica Malik Rijeka, Škurinjskih žrtava 9, Rijeka 51000, na ime i prezime polaznika.

Br. poslovnog računa: 
HR4523400091110285378
Model: 99
OIB: 35911088605

Radna godina Malika Rijeka traje od 1.10.2018. do 1.10.2019.

Srpanj i kolovoz je pauza za vrijeme koje se ne plaća članarina. U rujnu se rade obnove i pripreme za reprize i gostovanja u idućoj školskoj godini i također se ne plaća članarina.